Декларация за поверителност

Правила за поверителност на Bg01.net

[Последно актуализирани: 24.05.2018г.]

Белия Паякъ ЕООД, с адрес на управлениегр. Пловдив, пощ. код 4000, район Централен, ул. ”Отец Паисий” № 16, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201364788,  с идентификационен № по ЗДДС BG201364788 знаем колко е важна поверителността за нашите клиенти и се стремим да има яснота относно начина, по който събираме, използваме, предоставяме, прехвърляме и съхраняваме Вашите лични данни. Препоръчваме ви да прочетете настоящите правила за поверителност за да разберете нашите практики за поверителност, включително какви лични данни събираме, защо ги събираме, какво правим с тях и как ги защитаваме, както и какви са индивидуалните Ви права.

Въведение:

Bg01.net оценява интереса, който проявявате към компанията, продуктите и услугите ни, посещавайки нашите уебсайтове (www.bg01.net) или свързани комуникационни канали, включително, но не само, страниците на социалните ни мрежи и/или канали и блогове (наричани общо „Страници на bg01.net“).

Тези правила за поверителност се отнасят за личните данни, които събираме или обработваме, когато взаимодействате със страниците на bg01.net. Вие можете да взаимодействате с bg01.net  чрез страниците на bg01.net, като купувате и използвате нашите продукти и услуги, чрез маркетингови известия, а също и чрез връзка с нашия екип за поддръжка на клиенти. Тези взаимодействия могат да се осъществят от посетители, клиенти, бизнес клиенти, доставчици и/или бизнес партньори.