Общи условия

Условия за ползване

Общи условия за ползване на bg01.net
[Последно актуализирани: 24.05.2018г.]

I. Дефиниции

ДРУЖЕСТВОТО означава Белият Паякъ ЕООД.

ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.

ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

САЙТ, ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН или АУКЦИОН означава уебсайта bg01.net

ПОЛЗВАТЕЛ или КЛИЕНТ означава лице, ползващo сайта bg01.net

ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ